Pilen och Våga Visa

PILEN

Pilen visar att Kompassen är en mycket uppskattad förskola. Vi får mycket hög poäng i utvärderingen gällande bl a barnens trygghet, arbetsro och utveckling av social kompetens. Undersökningen visar att pedagogerna är mycket uppskattade och att barnen tycker att det är roligt att vara på förskolan.

För att läsa det senaste resultan av PILEN, se Sollentuna kommuns sida, klicka HÄR.

VÅGA VISA

Våga Visa är ett samarbete om utvärdering inom utbildningsområdet. I samarbetet deltar kommunerna Danderyd, Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö. Samarbetet startade 1998 med observationer i grundskolan. Metoder och innehåll har sedan utvecklats.

Idag innehåller VÅGA VISA fyra delområden:
– Kundundersökningar
– observationer,
– självvärderingar och
– tester och prov.

Utdrag ur VÅGA VISA- utvärderingen av Montessoriförskolan Kompassen

Förskolan har en genomtänkt Verksamhetsplan som beskriver mål och metoder för verksamheten. Förskolechefen har ett demokratiskt arbetssätt och pedagogerna bemöter barnen vänligt och respektfullt. Barnen är nyfikna och glada i en miljö som ger dem trygghet och arbetsro.

Förskolan har hög kvalitet beträffande barnens självständighet och ansvarstagande. Pedagogernas dialog med barnen, matematiken i vardagen och naturupplevelser är väl synliga områden under våra observationsdagar.

Efter observationstillfällena och rapporten hölls ett möte mellan förskolan och en representant från VÅGA VISA och då lyftes frågan hur andra förskolor kan lära sig av Montessoriförskolan Kompassen, då det ansågs föredömligt hur våra pedagoger bemöter våra barn samt relationen dem emellan.