Vid sjukdom

 • PlåsterBarnets allmäntillstånd avgör hur länge barnet behöver stanna hemma. När barnet återkommer till förskolan är det viktigt att det kan delta i alla aktiviteter som förekommer på förskolan, både inne och utomhus.
 • Vid frånvaro – ring oss helst senast kl.08.30. Ring på tfn. 08-920666. Ring även dagen innan barnet förväntas återkomma till förskolan. Detta är viktigt för förskolans planering.
 • Om barnet bedöms sjukt under förskolevistelsen kontaktas föräldrarna, så att förälder får möjlighet att lösa situationen på bästa möjliga sätt och kan hämta sitt barn.
 • I början av en förkylning smittar barnet som mest. Barnets allmäntillstånd avgör när barnet kan återkomma till förskolan.
 • Om barnet har haft feber kan det återkomma till förskolan efter att ha varit feberfri i 24 tim utan febernedsättande medicin, Om barnets allmäntillstånd tillåter det. Feber i sig är ingen sjukdom, utan tecken på annan sjukdom. Barn är ofta även sjuka utan feber.
 • Ögoninfektion uppkommer ofta i samband med en förkylning. Om ögonen är igenklistrade på morgonen tyder det på en bakterieinfektion och är mycket smittsamt. Kontakta BVC.
 • Vid svinkoppor (impetigo) kan barnet få såriga, gula utslag runt näsa och mun. Sprids vid direktkontakt och leksaker. Hudutslagen ska vara helt torra innan barnet återkommer till förskolan.
 • Vid streptokocker är det vanligt att barnet får ont i halsen, feber och röda utslag. Ibland får
  barnet sår på huden. Smittar lätt vid direktkontakt och via leksaker. Barnet bör ha inlett sin
  antibiotikakur och ätit medicin i två dagar innan det återkommer till förskolan igen, om
  allmäntillståndet tillåter.
 • Kräkningar och/eller diarré smittar genom utandningsluften, kontakt med andra och via mat.
  Det är viktigt att kräkningarna och de vattniga diarréerna har upphört. Ett barn som haft kräkningar
  och/eller diarreé bör vänta minst 48 timmar innan det återkommer till förskolan. Också syskon
  skall stanna hemma denna tid även om de haft smittan innan.
 • All medicinering sker hemma med undantag av astma- och allergimedicin. När barnet äter antibiotika
  ska barnet vara hemma i två dagar innan det återkommer till förskolan, om allmäntillståndet tillåter.

Läs mer på 1177 vårdguiden – Smittor i förskolan eller kontakta BVC.