Kalendarium

Aktuellt kalendarium meddelas inskrivna familjer.

Ett typiskt kalenderår på Kompassen inkluderar två planeringsdagar för pedagoger per termin, stängd verksamhet under fyra veckor i juli/augusti månad och runt jul- och nyårshelgerna samt klämdag vid Kristihimmelfärd.

Kalendarium mejlas ut till inskrivna familjer.