Avdelning Syd

På avdelning Syd går barn i åldern 1-3 år. Vi är 8 barn i gruppen och två pedagoger.

Vi som arbetar här heter Mariah ( pedagog för små barn i Montessoripedagogik)och Linnea (Förskollärare med Montessoriinriktning)

  Linnea

I vår verksamhet vill vi se till att barnen får en trygg, rolig och utvecklande dag på förskolan. Vi arbetar efter att  tillgodose varje barns behov och möjligheter genom att det finns en förberedd miljö såväl inne som ute. Vi arbetar efter läroplanens (Lpfö-98/11) mål och riktlinjer samt Montessoripedagogikens ideer och grundtankar.

Vårt mål för det enskilda barnet är att de ska få känna sig trygga, bygga självskänsla och utvecklas som individer efter sina egna behov och möjligheter. Detta sker genom att vi erbjuder god omsorg och väl planerad verksamhet där barnens utvecklingsområden ligger till grund och där sinnena, språket, motoriken och det sociala samspelet stimuleras och utvecklas. Vårt mål är att gruppen ska känna trygghet och gemenskap.

Vi lägger stor vikt vid det nära samarbetet med föräldrarna. Vi verkar för att ha snabb och tydlig kommunikation, där  information från förskolan  och avdelningen sker genom månadsbrev, daglig info på kalendern, info om barnens dagliga behov/rutin- mat/sov etc. på tavlan samt daglig kontakt vid lämning och hämtning.

Veckoschema

  • Måndag: Upptäckarna – vi uppmärksammar årstidernas fenomen genom att Upptäcka, Uppleva och Utforska djur och natur.
  • Tisdag: Skapandet återkopplar vi ofta till de ”teman” vi har på upptäckarna, samlingar eller traditioner samt barnens intressen.
  • Onsdag: Arbetspass/Aktivitet-Ute/Inne, Hel/Delad grupp.
  • Torsdag: Rytmik&Rörelse – vi utvecklar våra sinnen, motorik, språk och samspel med hjälp av sång, dans, gymnastik, lek och instrument.
  • Fredag: Upptäckarna – vi uppmärksammar årstidernas fenomen genom att Upptäcka, Uppleva och Utforska djur och natur.