Avdelning Nord

Avdelning NordNord är avdelningen för barn i åldrarna 3-5 år. Avdelningen består av 13 barn och 2 pedagoger.

Vi som arbetar här heter Ida (Lärare för grundskolans senare år/Montessoriassistent) och Anna (Barnskötare/Montessoriassistent)

 13697214_1329232733757773_913555806478637348_n (1) 

I vår verksamhet vill vi se till att barnen får en trygg, rolig och utvecklande dag på förskolan. Vi arbetar efter att  tillgodose varje barns behov och möjligheter genom att det finns en förberedd miljö såväl inne som ute. Vi arbetar efter läroplanens (Lpfö-98) mål och riktlinjer samt Montessoripedagogikens ideer och grundtankar.

Vårt mål för det enskilda barnet är att de ska få känna sig trygga, bygga självskänsla och utvecklas som individer efter sina egna behov och möjligheter. Detta sker genom att vi erbjuder god omsorg och väl planerad verksamhet där barnens olika fokusområden ligger till grund och där sinnena, språket, motoriken och det sociala samspelet stimuleras och utvecklas. Vårt mål är att gruppen ska känna trygghet och gemenskap.

Vi lägger stor vikt vid det nära samarbetet med föräldrarna. Vi verkar för att ha snabb och tydlig kommunikation, där  information från förskolan  och avdelningen sker genom Förskoleappen, muntligt utbyte av barnens dag på förskolan samt veckobrev

Veckoaktiviteter

Måndag

Under upptäckarna uppmärksammar, upptäcker och utforskar natur och djur. Vi hittar vår utgångspunkt i barnens intresse och frågor kring naturen vi befinner oss i men lyfter också relevanta frågor kring olika kretslopp och naturfenomen.

Tisdag  till Fredag

Arbetspasset startar direkt när barnet anländer till förskolan. Arbetspasset består av arbete med montessorimaterialen samt skapande i vår ateljé. Arbetspasset syftar till att ge barnen tillfälle att upptäcka nya material och ta tillvara på barnets inneboende drivkrafter, intressen och behov. Materialen vi använder vid arbetspasset ska reflektera barnens intressen och behov samt erbjuda nya upptäckter.